Blog ' da Ara

Loading

15 Mayıs 2012

Oracle Data Guard ArchitectureOracle teknolojilerinin işletmeler tarafından en önemli kısımlarından biride Data Guard Teknolojisidir.  Çünkü data guard ile işletmeler datalarını daha sağlam bir zeminde korumaya almış, data kaybetme riskini neredeyse yok denebilecek seviyeye almış ve erişilebilirliği ise maximum seviyede tutumuş olurlar.Bu da işletmleri gerek müşterilerine karşı gerekse katma deer bakımında daha güvenilir göstermektedir.
 Öyleyse yazımızın devamında data guard nedir? Data guard mimarisi ve temel terminolojileri konusun da açıklamalar yapacağız ve mantıksal anlamda anlamay çalışacağız.Sonraki yazılarımızda da teknolojik anlamda derinlemesine inceleyecek ve pratik örnekler ve kurulum odelleri sunacağız.

Data Guard Konfigurasyon
DataGuard temel anlamda bir veritabanının başka bir yere anlık kopyalanması ve her hangi bir anda kopya veritabanının açılarak production olarak hizmet sunabilmesi denilebilir. Biz burada asıl veritabanına primary kopya veritabanına ise standby diyeceğiz. Bir Dataguard Konfigurasyonunda en az bir adet primary veritabanı olmalıdır.Yine data guard konfigürasyonunda  bir veya birden fazla standby veritabanı bulunabilir.Konfigurasyon içersinde primary  ve standby veritabanları arasındaki haberleşme Oracle NET ile sağlanır. Yani listener ve tns ler yardımıyla.
Ayrıca Belirtmekte fayda varki primary ve standby veritabanları farklı şehirlerde bile olabileceği gibi aynı makinada bile olabilir.
Standby veritabanı fiziksel olabileceği gibi mantıksalda olabilir. Ama temel bir data guard konfigürasyonu aşağıdaki gibi şematize edilebilir.

Şekil-1: Temel Data Guard Konfigurasyonu