Blog ' da Ara

Loading

17 Şubat 2012

Log File Sync & Log File Parallel Write Wait Event

                Analiz ve Çözüm Yöntemleri

                Oracle Veritabanında bir user commit işlemi çalıştırdığında, user’a ait session bilgileri memory den alınıp diske yazılmak üzere redolog dosyalarına yazılır. Commit işlemi sırasında session LGWR prosessine geçip log buffer içeriğini redolog dosyalarına  yazacaktır.

Log buffer sessiona ait commitlenmiş ancak redolog dosyalarına henüz yazılamamış bilgiler içerir. LGWR prosesi redolog dosyalarına yazma işlemini tamamladığında işlem bitmiş olacaktır. Redolog dosyalarına yazma sırasında LGWR prosesesini beklerken kaybedilen zamana “Log File Sync” denir.

                Ayrıca “log file sync” yaşanırken başka sessionlarda eğer commit işlemi çalıştırıyorsa aynı şekilde “log file sync” wait event göreceklerdir.

                Log File Sync Wait Event yüksek olmasının sebebi nedir?

                Bekleme; kullanıcılar tarafından onaylanan işlemlerin (commits) log buffer dan diske yazılmasına kadar her an da gerçekleşebilir. Ancak bir genelleme yapılacak olursa log file sync beklemelerinin 3 ana sebebi vardır;

8 Şubat 2012

Oracle Sql Tuning Metodları

Sql Tuning Metodoloji si aslında sql querylerin yani uygulama tarafından sürekli kullanılmakta olan sqllerin performansının artırılması için oluşturulmuş standart çalışmalar bütünüdür diyebiliriz. İşte bu yazımızda inefficient (kötü yazılmış sql) nedir tanımlayacak ve daha sonra bu sqlleri belirlerken yada monitör ederken kullanılacak ttolları ve yöntemleri inceleyeceğiz. En son kısımda da performans geliştirme için neler yapılabilir listeleyeceğiz.
    Bir sql Neden Yavaş Çalışır?
•    Bir sql in nasıl çalışacağınız belirleyen oracle optimizer (10g ve Sonrasında COST Based Optimizer) ‘ın kullandığı data yoğunluğu ve dağılımına dair istitistiklerin güncel olmamaıs ve doğruyu bilgiler sağlamaması.
•    Sql’in veriye erişirken kullandığı index, view gibi yapıların bozulması yada geçerliliğiniz yitirmesi.
•    Optimizerın bir sql için cost,cardinality gibi değerleri yanlış hesaplaması ve dolayısıyla yanlış bir şekilde sql i çalıştırması.
•    Kötü yazılmış sqller.Örneğin Union all yerine union kullanmak yada join içerisine gereksiz tabloların sokulması yada indexi kullanılmayacak hale sokan filtrelerin yazılması.

Şekil1:Performans Monitor ve Tuning Metodları
   

1 Şubat 2012

Administering ASM Diskgroups

           
    Bir önceki yazımızda asm instance nasıl yönetilir anlatmaya çalışmıştık.Bu yazımızda ise asm diskgroupların yönetilmesi yada monitör edilmesi üzerine değineceğiz.Konuya başlamadan önce asm instance, oracle database, rac instance ve asm instance arasındaki ilişkiyi şema olarak gösterebileceğimiz şekil1 e göz atabilirsiniz.
    
Şekil1:Asm Disk Groups
       
    Şekil1 de görüldüğü üzere her makinada sadece bir adet asm instance bulunabilir.Bir makinada birden fazla database oluşturulabilir.Makinalar RAC sisteminde olabilir.Tüm asm instanceler tekbir storage gurubundan beslenir. Şekil1 de ki storage gurubunda Disk Group A ve Disk Group B şeklinde iki adet Asm disk group mevcuttur.Şimdi Bu diskgrouplar üzerinde ne gibi işlemler yapabiliriz ve yönetimini nasıl yaparız anlamaya çalışalım.