Blog ' da Ara

Loading

24 Ocak 2012

Administrating Asm Instance

    Daha önceki ayzılarımızda da belirttiğimiz gibi asm bir instance dir.Yani kendine has memeory alanları vardır.Nasılki oracle instance verileri yönetiyor , tutuyor ve erişimii sağlayıp kouyorsa, asm instance de aynı şekilde storage yönetimi için geliştirilmiştir.Ancak bir makinada birden fazla oracle instance olabilir.Neticede oracle instance database i yönetir.Ancak bir makinada sadece bir asm instance olur ve o makinanın gördüğü storage yapılarını asm instance yönetir.Şekil1 de asm instance storage yapısı şematize edilmiştir.
Şekil 1 : Asm Instacne storage structure

           
    Asm instancenin de kendi intialization parametreleri vardır.Memory_taget, Instance_type bunlara örnek olarak verilebilir.Bu parametreler dpfile yada pfile içerisine yazılmalıdır.asm instance parametre dosyası  “<grid_home>/dbs/spfile+ASM.ora” şeklindededir.

20 Ocak 2012

Oracle Clusterware Troubleshooting (Monitoring ve Sorun Giderme)

       
           Oracle Clusterware monitör etmek, problem tespiti ve sorun gidermek aslında cluster servislerini ve alertleri gerektiği gibi yorumlamaktan geçer.Ancak bunların öncesinde cluster sorunlarında aklımızdan çıkarmamız gerekn bir kural vardır.Oracle Clusterda ilk kontrol edilecek olan Cluster node ların system zamanlarının aynı olması yani time synchronization.Eğer network time protocol  (NTP) kullanılıyorsa aşağıdaki gibi time synchronization sağlanabilir.

$ vi   /etc/sysconfig/ntp OPTIONS=”-x  -u  ntp:ntp  -p  /var/run/ntpd.pid”

         Eğer NTP kullanılmıyorsa (CTSS) clusterware synchronization servisi otomatik olarak time seknkronizasyonu yapacaktır.NTP servis service ntpd start komutu ile başlatılır.Ctss servisi ise octcssd.bin daemon process tarafından çalıştırılır.Eğer iki node arasındaki zaman farkı 5 dakikadan fazla ise tüm instance ler kapatılır ve sonrasında system time ayarlamaları yapılır.

Şekil 1:Oracle Clusterware Alert Logs
  

13 Ocak 2012

Oracle RAC Node'lar Arasında SSH Konfigurasyonu Nasıl Yapılır?

         Ssh Konfigurasyonu rac sistemlerde bir node üzerinde tün nodelara kurulum yapmak vs işlemleriçin gereklidir.Ssh konfigürasyonu aslında nodelar arasında şifresiz hareket edebilmeyi sağlar.Bu yazımızda ssh konfigürasyonu yapacağız.
         Öncelikle aşağıdaki komutla ssh çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.Eğer ssh çalışıyorsa birçok id sıralanacaktır.

$ pgrep sshd
858
1520
23668
19892
874

         Daha Sonra .ssh dizini oracle user tarafından yazılabilirmi kontrol edilir.Eğer .ssh dosyası yoksa home dizini altına create edilir. mkdir –p .ssh şeklinde create edilebilir.

2 Ocak 2012

Oracle Clusterware Yönetimi

                                               
Bu yazımızda Oracle Clusterware yönetimi, konfigurasyonu, monitor edilmesi gibi konulardana bahsetmeye çalışacağız.Oracle clusterware crsctl ve srvctl şeklindeki iki komut ekranında yada EM (Enterprise manager üzerinde) yönetilir. Crsctl sadece clusterware admin gurubu tarafından kullanılabilir.Bu da genelde root userdır.Srvctl ise database admin gurubu tarafından kullanılabilir.

Bu yazımızda biz crsctl ve srvctl komutları ile işlemleri yapmaya daha çok değineceğiz.Enterprise manager web tababnlı bir yönetim sistemidir.

Clusterware’ i belli bir node üzerinde nasıl kapatılır, açılır, aktif  veya pasif edilir?
crsctl start crs             --Clusterware üzerinde olduğunuz node için açma işlemi
crsctl stop crs              --Clusterware üzerinde olduğunuz node için kapama işlemi
crsctl enable crs          --Clusterware üzerinde olduğunuz node için aktif etme
crsctl disable crs         --Clusterware üzerinde olduğunuz node için pasif işlemi

Clusterware durumu nasıl kontrol edilir?
crsctl check crs               --Tüm clusterware durmunu kontrol eder
crsctl check cluster        --CSS servisleri kontrol eder
crsctl check <daemon> --Belli bir cluster servisini kontrol etme.(crsd,evmd,cssd)