Blog ' da Ara

Loading

2 Ocak 2012

Oracle Clusterware Yönetimi

                                               
Bu yazımızda Oracle Clusterware yönetimi, konfigurasyonu, monitor edilmesi gibi konulardana bahsetmeye çalışacağız.Oracle clusterware crsctl ve srvctl şeklindeki iki komut ekranında yada EM (Enterprise manager üzerinde) yönetilir. Crsctl sadece clusterware admin gurubu tarafından kullanılabilir.Bu da genelde root userdır.Srvctl ise database admin gurubu tarafından kullanılabilir.

Bu yazımızda biz crsctl ve srvctl komutları ile işlemleri yapmaya daha çok değineceğiz.Enterprise manager web tababnlı bir yönetim sistemidir.

Clusterware’ i belli bir node üzerinde nasıl kapatılır, açılır, aktif  veya pasif edilir?
crsctl start crs             --Clusterware üzerinde olduğunuz node için açma işlemi
crsctl stop crs              --Clusterware üzerinde olduğunuz node için kapama işlemi
crsctl enable crs          --Clusterware üzerinde olduğunuz node için aktif etme
crsctl disable crs         --Clusterware üzerinde olduğunuz node için pasif işlemi

Clusterware durumu nasıl kontrol edilir?
crsctl check crs               --Tüm clusterware durmunu kontrol eder
crsctl check cluster        --CSS servisleri kontrol eder
crsctl check <daemon> --Belli bir cluster servisini kontrol etme.(crsd,evmd,cssd)


Daha önce Clusterware servislerinden bahsettiğim Oracle Grid Infrastructure Architecture yazımızda da clusterware mimarisine ve serviserine ait bilgiler bulabilirsiniz. 

 Clusterware konfigurasyon dosyalarının yeri nasıl bulunur?
crsctl query css votedisk         --Voting disk yerini belirleme
cat /etc/oracle/ocs.loc                        --OCR dosyalarının yerini bulma
ocrcheck                     --Oracle Cluster registry durumunu kontrol eder.

Oracle Clusterware konfigürasyon dosyaıs olarak Votedisk ve OCR dosyalarının kullanır.Bu dosyaların güvenliği önemlidir.Bundan dolayı birden çok kopyasının bulundurulması önerilir.OCR ve Vote disk entegrasyonunu kontrol etmek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir.
cluvfy comp ocr -n all –verbose
ocrcheck

Votedisk nasıl eklenir, silinir  ve taşınır?
crsctl add css votedisk new_vote_disk_path             -–vote disk ekleme
crsctl delete css votedisk new_vote_disk_path          --votedisk silme
crsctl add votedisk asm_disk_group  --asm diske votedisk eklemek
crsctl replace votedisk asm_diskgroup / vote_disk_path      --votedisk taşımak

Cluster down edilemden yukarıdaki votedisk işlemleri yapılabilir.Ancak COMPATIVLE.ASM parametresi 11.2.0.0 olarak setedilmelidir.OCR dosyalarını nbackup’ı otomatik olarak tek node üzerinden alınır.Backup 4 saatte bir alınır ve son 3 kopyayı tutar.Gün sonunda alınır ve son 2 kopya tutulur.Haftasonunda alınır ve son 2 kopya tutulur.

OCR backuplarının nereye alınır ve ocr backup lokasyonu nasıl değiştirilir?
ocrconfig –showbackup auto --ocrbackupları hangi node ‘ a ve nereye alınır
ocrconfig –backuploc  shared_path_by_all node      --ocr backup lokasyonu değiştirme

OCR backup lokasyonunu asm file system üzrine almamanız tavsiye edilir.Eğer crs tüm node lar üzerinde kapanırsa automatic ocr backup job çalışmaz hale gelir.Başlatıldığında ise otomatic backup alınmaz ve backup job zamanı resetlenir.

OCR lokasyonu nasıl aklenir, çıkarılır ve repair edilir?
ocrconfig –add  path_of_location --ocr lokasyon ekleme.path asm veya filesystem olabilir.
ocrconfig –replace new_path --ocr lokasyonu değiştirme
ocrconfig –repair –add +DATA1—ocr lokasyonu repair etmek.Cluster çalışırken yapılamaz.

OCR lokasyonu ASM üzerine nasıl taşınır?
1-oracle clusterware versioyonun 11gr2 olduğundan emin olalım.
crsctl query crs activeversion
2-Tüm nodelar üzerinde asm çalışıyor olmalıdır ve ocr lokasyonu taşınacak diskgroup en az 1 GB olmalıdır.OCR tutacak diskgroup’un normal redundancy de olması önerilir.
ps –ef | grep pmon
asmcmd lsdg
3-root user ile aşağıdaki komut çalıştırılarak asm üzerine ocr lokasyon eklenir.
ocrconfig  -add +OCR
4-File systemdeki ocr lokasyonlar silinir.
ocrconfig –delete /path_of_ocr

Aynı adımlar takip edilerek OCR okasyonu ASM üzerinden file system’ede taşınabilir.

Manuel OCR backup nasıl alınır?
ocrconfig –manuelbackup      --Fiziksel olarak ocr backup alma işlemi.
ocrconfig –showbackup manuel –Manuel alınmış backupları gösterir.
ocrconfig –export /path_of_export –Mantıksal ocr backup alma işlemi

Önemli konfigürasyon değişiklikleri olduğunda manuel backup alınması tavsiye edilir.Bu değişikliklerin geri alınması için bir önceki OCR backupların restore edilmesi doğru bir işlem değildir.Bu işlem OCR ile systemin uyuşmamasına ve problemler yaşamamıza sebep olur.

OCR recover etme:Fiziksel backup kullanılarak.

1-Son backup’ı belirliyoruz.
ocrconfig –showbackup

2-Oracle clusterware tüm nodelar üzerinde kapatılmalıdır.
crsctl stop cluster –all

3-Oracle High availability servisler tüm nodelarda kapatılmalıdır.
crsctl stop crs

4-Fiziksel OCR backup kullnılarak restore edilir.
ocrconfig  -restore /path_of_ocr_backup

5-Oracle High availability servisler tün node’larda başlatılır.
crsctl start crs

6-OCR entegrasyonu kontrol edilir.
cluvfy comp ocr –n all

OCR recover etme:Mantıksa backup kullanılarak.

1-Son alınan export lokasyonu belirlenir.

2-Oracle clusterware tüm nodelar üzerinde kapatılmalıdır.
crsctl stop cluster –all

3-Oracle High availability servisler tüm nodelarda kapatılmalıdır.
crsctl stop crs

4-Fiziksel OCR backup kullnılarak restore edilir.
ocrconfig  import /path_of_ocr_exportbackup

5-Oracle High availability servisler tün node’larda başlatılır.
crsctl start crs

6-OCR entegrasyonu kontrol edilir.
cluvfy comp ocr –n all

OCR Local Registry (OLR)
Herbir cluster node üzerinde o noda ait local bir registry bulunur.OLR (Oracle Local Registry) Oracle clusterware kurulduğunda kurulur.OLR , clusterware node üzerinde çalışmasa bile komutlara ve işlemlere erişim sağlamaya elverir.Diğer Yandan OCR ve voting disk ASM üzerinde ise clusterware başlatılması için OLR olanak sağlar.OLR node ile Cluster arasındaki köprüdür.OLR default olarak $GRID_HOME/cdata/hostname.olr lokasyonundadır.ocrcheck, ocrconfig, ocrdump gibi komutlara –local opsiyonu getirilerek OLR ynetimi yapılabilir.

ocrcheck –local           --olr kontrol edilmesi
ocrdump  –local –stdout        --olr içeriğini texy dosyasına bastırmamaızı sağlar
ocrconfig  -local –export file_name    --olr export işlemi
ocrconfig –local –import file_name   --olr import işlemi
ocrconfig –local –repair olr filename --olr dosyasının modifiye edilmesi


Clusterware network ayarları nasıl kontrol edilir?
oifcfg iflist –p –n         --cluster ip arayuzlerinin listesini gösterir
oifcfg  getif      --cluster public ve private ip arayuzlerini listeler
srvctl config nodeapps –a       --VIP IP,host subnetmask gibi atayuzleri listeler      

Public Vip adres nasıl değiştirilir?
1-Vip adresin değiştirilmek istendiği node daki tüm servisler kapatılır
srvctl stop service –d RDBA –s crm,hr  –n   host1

2-Vip adress için set edilelecek mevcut ip adress konfigurasyonu yapılır.
srvctl config vip –n host1

3-VIP adress kapatılır.
srvctl  stop vip –n host1

4-VIP adresin çalışmadığı kontrol edilir
ifconfig –a        

5- /etc/hosts dosyasına gerekli satırlar tüm nodelar üzerinde yeni ip adres için girilir.

6-Node üzerinde ki uygulamalar ve yeni ip dönüşümü yapılır.
srvctl modify nodeapps –n host1 –A new_vip_ip

7-Node vip adress açılır.
srvctl start vip –n host1

8-Tüm adımlar her bir node üzerinde tekrarlanır.
9-Cluster içerisindeki nodelar arasındaki bağlantı kontrol edilir.
cluvfy comp nodecon –n all-verbose

Interconnect adapter nasıl değiştirilir
1-Cluster içindeki bir node üzerinde yeni global interface tanımlanır
oifcfg setif –global eth2/192.0.0.2:cluster_interconnect

2-Değişimler kontrol edilir ve sonrasında clusterware tüm node lar için kapatılır.
oifcfg getif
crsctl stop crs

3- Yeni network adapter tüm node’lar üzerinde network adrese yönlendirilir.
ifconfig   eth2 192.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.255

4- Eski interconnect adapter kaldırılıp clusterware açılır.
oifcfg delif –global eth1/192.168.1.10
crsctl start crs

 Scan Vip ve Scan Listener nasıl eklenir?

srvctl  add scan –n cluster01-scan      --Scan vip ekleme
srvctl remove scan –f              --Scan vip kaldırma
srvctl add scan_listener                      --scan listener eklemek
srvctl add scan_listener  –p port            --nondefault port scan listener ekleme
srvctl remove scan_listener –f            --scan listener silme
srvctl modify scan –n cluster01-scan  --mevcut scan başka bir scan ile eşlemek.
srvctl modify scan_listener –u           --mevcut scan_listener ‘ı var olan scan ile eşlemek.  

                                                                                          Özcan YILDIRIM

0 YORUM:

Yorum Gönder

"Sorularınız ve Eleştirileriniz Değerlidir"