Blog ' da Ara

Loading

13 Haziran 2011

VmWare oel4 linux üzerine Adım Adım Oracle Database 11g Release 2 kurulumu


Merhabalar,
Bu yazımızda vmware üzerinde kurulmuş redhat linux üzerine oracle database 11g release 2 kurulumunu tamamlayacağız.
Öncelikle Donanımımızın yeterli olup olmadığını sorguluyoruz.
32 bit makina üzerine kurulumda en az 1GB 64 bit Makina içinse en az 4GB ram sahibi olmalıyız, Biz vmware üzerinde 32 bit linux ile çalışıyoruz.
Ram linuxta nasıl sorgulanır aşağıdaki snapshot ‘ ta görebilirsiniz.
        grep MemTotal /proc/meminfo

En az 1 GB temporary alanımız olmalıdır. Eğer yeterli alanımız yoksa /tmp dosyasındaki gereksiz dosyaları kaldırmalıyız.
        df –h /tmp
 
Gerekli olan disk alanını ize şöyle özetlememiz mümkündür.
 Enterprise Edition          à 3.95 GB (x86), 4.35(x86-64)
Standart Edition               à3.88 GB (x86), 3.73 (x86-64).. oracle software için yer bulunmalıdır.
Tabi bunlar minimal değerlerdir, Sağlıklı bir sistem için daha fazla yer ayırmamız hem eroor yönetiminde, hemde anlık müdahalelerde bize avantaj sağlayacaktır.
Linux Kernel versiyonu 2.6.9 veya daha ustu olmalıdır, oracle 11g kurulumu için. Yani Redhat enterprise linux 4 ve üstü. Biz kurulum için oracle sitesinden Oracle Enterprise Linux 4 32 bit  kullanıyor olacağız ve oracle database 11g 32bit yükleyeceğiz.Bu linux sürümünde oracle için gerekli rpm ler başlangıçta kurulduğu için rpm leri sonradan kontrol etmemize gerek yok. Eğer Farklı bir linux kullanıyorsanız oracle kurulum rehberinde kullandığınız linux için gerekli rpm lerin neler olduğunu bulup yüklememniz gereklidir.
Aşağıdaki linkte hangi rpm lere ihtiyacınız var sorgulayabilirsiniz.
Listede yer alan rpmlerin var olup olmadığını rpm –q komutu ile sorgulayabilirsiniz.
Bu şekilde eksik olan rpmleri tespit edip, rpm –ivh rpm_name  komutu ile yüklemeniz gerekmekte.
Şimdi kurulum için gereken kullanıcı ayarlarını yapmaya başlayalım. Öncelikle Oracle inventory group ekliyoruz aşağıdaki gibi.
[root@localhost Server]# /usr/sbin/groupadd oinstall
Bu user oracle kurulumları sırasında inventory dosyasına yazma işlemi için kullanılacaktır.
Sonrasında bir işletim sistemi için bir dba gurubu tanımlayacağız.
[root@localhost Server]# /usr/sbin/groupadd -g 502 dba
Bu userları oluşturduktan sonra oracle software için bir user oluşturacağız.Oracle bu user altında kurulacak ve tüm işlemler bu user ile yapılacak.
Bu user’ın adıda oracle olsun ki genelde karıştırılmasın diye aynı isim verilir.
[root@localhost Server]# /usr/sbin/useradd –d /oracle -u 502 -g oinstall -G dba oracle
[root@localhost Server]# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Görüldüğü üzere oracle isimli user’ımızı oluşturup, daha önce oluşturduğumuz oinstall ve dba guruplarına üye yaptık. Daha sonrada password tanımladık.
Şimdi kaynaklarımızın limitlerini oracle ‘a göre düzenliyeceğiz. Bunun için;
/etc/security/limits.conf  dosyasını açıp aşağıdaki satırları ekleyelim;
oracle              soft    nproc   2047
oracle              hard    nproc   16384
oracle              soft    nofile  1024
oracle              hard    nofile  65536
oracle              soft    stack   10240

Bu işlem ile birlikte kurulum sırasında hata almamamız ve oracle’nın düzenli çalışması için kernel parametrelerinide /etc/sysctl.conf dosyasını açarak aşağıdaki değerlerden küçük olanı aşağıdaki gibi düzenlemeliyiz. Büyük değer var ise olduğu gibi kalsın.
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Daha sonra oluşturduğumuz ayarların etkin olması için /sbin/sysctl -p
Komutunu çalıştıralım böylece yeni değerlerde ekrana yazdırılacaktır.Değerleri kontrol ettikten sonra /sbin/sysctl –a komutuyla değerleri confirm edebiliriz.

Daha Sonra oracle user ile makinamıza bağlanıp vi .bash_profile yazıp benzeri şekilde düzenleyiniz.
         
# .bash_profile
 
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi
 
umask 022
 
# User specific environment and startup programs
 
PATH=$PATH:$HOME/bin
 
export PATH
unset USERNAME
 
ORACLE_BASE=/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/vmora; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=VMORA; export ORACLE_SID
NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P9; export NLS_LANG
PATH=$ORACLE_HOME/bin:/usr/bin:/etc:/usr/openwin/bin:/usr/sbin:/usr/ccs/bin:/usr/local/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

Bu dosya oracle ‘ın kurulumda kullanacağı base yada home gibi directoryleri yada dil ayarını belirler ve her oracle user açıldığında önce bu dosya çalıştırılır. Ben oracle ‘ı kendi makinamada /oracle/vmora klasörüne kuracağım için base directory olarak /oracle home directory olarakta /oracle/vmora yı bash profile işledim.
Bu işlemi yaptıktan sonra root kullanıcıs ile aşağıdaki komutları çalıştırın.
[root@localhost /]# chown -R oracle:dba /oracle/
[root@localhost /]# chmod 755 /oracle/
 
Bu arada biraz sıkıcı gelebilir ama bu işlemleri bir prosedür haline getirirsek her seferinde bu işlemleri arayıp tek tek uygulamak zorunda kalmayız.
 
Artık Oracle Kurulumuna geçebiliriz, Ben daha önce Oracle 11gr2 software indirmiştim, eğer elinizde yoksa bu linkten indirebilirsiniz. http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html
 
Adım Adım Oracle 11gr2 Kurulumu:
 
Terminal window açıp root ile xhost + komutunu çalıştırdıktan sonra su – oracle deyip oracle user ile sessiona devam ediyoruz. Sonrasınada şekildeki gibi kurulum dosyalarımızın olduğu klasöre gidiyoruz. Burada ./runInstaller çalıştırılırken eğer Permission Denied hatası alırsak ilgili dosyaya chmod 755 ile hak verelim. Başka bir sorunla karşılaşırsanız sorabilirsiniz.
Oracle kurulumuna terminal windowda ./runInstaller yazarak başlıyoruz.


Eğer oracle lisansınız varsa oracle den destek alabilmek için mailinizi yazabilirsiniz. Biz şimdilik bu kısmı doldurmuyoruz.


Create and configure database seçiyoruz.Kurulumla birlikte birde database oluşturacağız.Sadece oracle kuracaksanız 2. Seçenek, varolan bir oracle güncelleme yapacaksanız 3. Seçeneği seçebilirsiniz.


Server clas seçiyoruz, Diğer seçenekde konfigürasyonlar kısıtlı geliyor.


Tek bir makina ile çalışacağımız için single instance seçeneğini seçiyoruz.Bir oracle Database ‘in birden fazla makina üzerinde çalışması sistemine RAC denir. 2. Seçenek RAC kurmanıza olanak sağlar.


Advanced instal seçerek dil vs. Ayarlarınıda yapacağız.


Next seçip geçiyoruz.


Next seçip geçiyoruz.


Next seçip geçiyoruz.


Bu ayarları .bash-profile dosyasına yazdığım için otomatik gördü oracle. Doalyısıyla Next seçip geçiyoruz.


Biz bir OLTP sistemi kuracağımız için General Pupose seçeneğini seçiyoruz. Eğer Veria ambarı teknolojilerinde oracle kullanılacaksa 2. Seçeneği seçeriz.Sebepleri hakkında ileriki konularda yazılarımız olacak.


Next seçip geçiyoruz

Bu sayfada Turkish WE8ISO8859P9 karakter set seçiyoruz. Dikkat edelim eğer bu seçeneği seçmezsek oracle türkçe karakter desteklemez.


Default şemaların oluşturulmasını istiyorsanız burayı seçin.


Next seçip geçiyoruz.


Database filelerin nerede tutulacağını belirliyoruz.


Ben otomatik backup almasını istemediğim için seçmedim, siz dilerseniz seçebilirsiniz.


Burada sys ve system gibi yönetici kullanıcıları için şifre belirliyoruz.Belirlediğiniz şifreyi unutmayınız.


Kurulum öncesi denetleme yapılıyor.


Next seçip geçiyoruz.


Finish seçip oracleın kurulmasını bekliyoruz. Bu noktaya kadar belirtilenleri yaptıysanız hata almamanız gerekir.Hata alırsanız oracle nin sağlıklı kurulması için hata sebebini araştırıp gerekli işlemi yaparak çözmelisiniz. Burada alınan hatalar genellikle rpm eksikliğinden kaynaklanan hatalardır yada kernel parametrelerinin yanlış set edilmesinden kaynaklanır.


oracle Kurulumu devam ediyor....

Burada Password Management butonunu kullanarak gelen ekranda dilerseniz bazı şemların şifrelerini değiştirebilir yada kullanılmaması için lock edebilirsiniz.


Bu ekrandaki satırları kopyalayıp root user ile çalıştıralım.


Kurulumumuzu close tuşuna basarak başarı ile sonlandıracağız.Verilen https://localhost.localdomain:1158/em linkinden enterprise manager (oracle db yönetim için tasarlanmış sayfalar) erişimi yapabiliriz.
Özcan YILDIRIM

0 YORUM:

Yorum Gönder

"Sorularınız ve Eleştirileriniz Değerlidir"